Tìm việc
Chọn: Ngành nghề Chọn: Nơi làm việc
Từ khóa:
Trình độ
Loại hình CV
Mức lương
Việc đã đăng
Tìm kiếm    
Trang: 1 2
Hạn nộp
hồ sơ
Vị trí công việc Nhà tuyển dụngNơi làm việcMức lươngSố
lượng
07/01/2022
nhân viên bảo trực thời vụ tết 15-30 ngày 16-20k/giờ
cty thương mại và dịch vụ nhân sự BG Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
07/01/2022
tuyển công nhân sản xuất bao bì giấy
công ty dương gia Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
07/01/2022
tuyển bốc xếp kiêm phụ xe tải nuôi ăn ở
công ty dương gia Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 6
07/01/2022
tuyển công nhân sản xuất bánh kem xốp
công ty dương gia Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 11
07/01/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép nuôi ăn ở
công ty dương gia Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 10
07/01/2022
tuyển nhân viên bảo vệ tòa nhà có chỗ ăn ở
công ty dương gia Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân sản xuất bánh kẹo dẻo
công ty tnhh thương mại va dịch vụ CNCB Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân làm việc tại xưởng sx đồ mỹ nghiệ
công ty tnhh thương mại va dịch vụ CNCB Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân sản xuất dây dẫn điện tủ lạnh
công ty tnhh thương mại va dịch vụ CNCB Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 0
06/01/2022
công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở
công ty tnhh thương mại va dịch vụ CNCB Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 12
06/01/2022
nhân viên nam nữ trực khối cao ốc
công ty tnhh thương mại va dịch vụ CNCB Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân sản xuất dây dẫn điện công nghiệp
công ty giải pháp CNC 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân nam nữ sx lót mút xốp
công ty giải pháp CNC Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng
công ty giải pháp CNC Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 0
06/01/2022
nhân viên bảo vệ trung tâm thương mại
công ty giải pháp CNC Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân sản xuất bánh bông lan
công ty giải pháp CNC Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân cơ khí kết cấu nhà xưởng nuôi ăn ở
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 12
06/01/2022
nhân viên bảo vệ khối cao ốc
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân sản xuất dây dẫn điện tủ lạnh
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
nam nữ công nhân sx bao bì giấy đựng tủ lạnh
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
công nhân sx bánh ngọt có chỗ ăn ở
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
06/01/2022
tuyển công nhân bốc xếp kiêm phụ xe tải hoặc xe cẩu
công ty giải pháp cnc Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 6
06/01/2022
tuyển công nhân lắp đặt điện công nghiệp
công ty giải pháp cnc Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 10
06/01/2022
tuyển công nhân sx dây cáp điện
công ty giải pháp cnc Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 10
06/01/2022
tuyển công nhân cơ khí kết cấu nuôi ăn ở
công ty giải pháp cnc Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 15
06/01/2022
tuyển nhân viên bảo vệ nhà máy
công ty giải pháp cnc Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 8
31/12/2021
NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG (sàn Thương mại điện tử)
Công ty TNHH transcosmos Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội Hà Nội 5 triệu - 7 triệu VNĐ 5
15/01/2022
NHÂN VIÊN TƯ VẤN GÓI CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Công ty Transcosmos Việt Nam- chi nhánh Hà Nội Hà Nội 5 triệu - 7 triệu VNĐ 20
30/12/2021
Nhân viên lái xe và phụ xe làm hành chính đi làm ngay
Công ty phát triển đầu tư thương mại hà nội Hà Nội 7 triệu - 10 triệu VNĐ 8
30/12/2021
Nhân viên bán hàng xăng dầu làm hành chính hoặc theo ca (MTG)
Công ty phát triển đầu tư thương mại hà nội Hà Nội 7 triệu - 10 triệu VNĐ 0
30/12/2021
Cần nam nữ đóng gói bánh kẹo theo ca hoặc hành chính tại xưởng
Công ty phát triển đầu tư thương mại hà nội Hà Nội 7 triệu - 10 triệu VNĐ 8
31/12/2021
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Người liên hệ: Nguyễn Diệu Thúy Địa chỉ liên hệ: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Email liên hệ: thuy.nd2@seabank.com.vn Số điện thoại liên hệ: 0 Hà Nội Thỏa thuận không
giới hạn
31/12/2021
Giao Dịch Viên
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Người liên hệ: Nguyễn Diệu Thúy Địa chỉ liên hệ: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Email liên hệ: Thuy.nd2@seabank.com.vn Số điện thoại liên hệ: 0 Hà Nội Thỏa thuận không
giới hạn
17/12/2021
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Người liên hệ: Nguyễn Diệu Thúy Địa chỉ liên hệ: 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Email liên hệ: Thuy.nd2@seabank.com.vn Số điện thoại liên hệ: T Hà Nội Thỏa thuận không
giới hạn
16/12/2021
Tuyển giúp việc gia đình
  Hà Nội 5 triệu - 7 triệu VNĐ 1
16/12/2021
NHÂN VIÊN QA
Chi nhánh TP.Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú Huế 10 triệu - 15 triệu VNĐ 2
16/12/2021
THIẾT KẾ MẪU 3D
Chi nhánh TP.Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú Đà Nẵng 7 triệu - 10 triệu VNĐ 2
16/12/2021
NHÂN VIÊN KHO
Chi nhánh TP.Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú Đà Nẵng 5 triệu - 7 triệu VNĐ 2
15/12/2021
Kỹ sư giao thông hoặc kỹ sư xây dựng
Công ty CP Việt Á Hà Nội 7 triệu - 10 triệu VNĐ 1
Trang: 1 2
 NHÀ TUYỂN DỤNG ÐĂNG NHẬP
Email đăng nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Ðăng ký tài khoản nhà tuyển dụng
Tìm Thông Tin Tuyển Dụng
Quản lý Tài Khoản Tuyển Dụng
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 47
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.397
Đơn vị tuyển dụng 3.703
Hồ sơ tuyển dụng 7.727
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...