Tìm việc
Chọn: Ngành nghề Chọn: Nơi làm việc
Từ khóa:
Trình độ
Loại hình CV
Mức lương
Việc đã đăng
Tìm kiếm    
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
Hạn nộp
hồ sơ
Vị trí công việc Nhà tuyển dụngNơi làm việcMức lươngSố
lượng
21/08/2021
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 9
21/08/2021
tuyển bảo vệ có chỗ ăn ở
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 6
21/08/2021
tuyển công nhân sx dây điện xe máy
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 9
21/08/2021
tuyển công nhân sx hộp giấy
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 8
21/08/2021
tuyển công nhân sx bánh trung thu
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 5
20/06/2021
Nhân Viên Truyền thông và Thương hiệu
Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Hải Phòng 10 triệu - 15 triệu VNĐ 2
20/06/2021
Nhân Viên Marketing
Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Hải Phòng 10 triệu - 15 triệu VNĐ 3
30/05/2021
Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Hải Phòng trên 30 triệu VNĐ 1
25/07/2021
Quản Lý Điều Hành Xưởng Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh
Than Hoạt Tính Toàn Cầu Xanh Hải Phòng 15 triệu - 20 triệu VNĐ 1
06/03/2021
Online
Tuyển dụng bigo live Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Tp. HCM, Đắc Lắc, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh (...) Thỏa thuận không
giới hạn
05/03/2021
công nhân gia công tôn công nghiệp
công ty mạnh cường Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 11
05/03/2021
công nhân kết cấu thép gia công
công ty mạnh cường Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 12
05/03/2021
nam cơ khí kết cấu nhà xưởng cần người ăn ở tại chỗ
công ty mạnh cường Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 13
05/03/2021
công nhân cơ khí nuôi ăn ở
công ty mạnh cường Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 14
05/03/2021
5 nhân viên tết trông tổng kho thời vụ
công ty mạnh cường Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 15
04/03/2021
6 nhân viên tết trông xuyên tết tại cửa hàng
Công ty cơ khí nhà xưởng kết cấu DMQ Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 6
04/03/2021
7 nhân viên tết trực siêu thị
Công ty cơ khí nhà xưởng kết cấu DMQ Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 7
04/03/2021
8 nhân viên tết trông phòng vé xe tòa nhà
Công ty cơ khí nhà xưởng kết cấu DMQ Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 8
04/03/2021
9 nhân viên tết thời vụ trông sảnh tại tòa nhà
Công ty cơ khí nhà xưởng kết cấu DMQ Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 9
04/03/2021
10 nhân viên tết trông camera tòa nhà
Công ty cơ khí nhà xưởng kết cấu DMQ Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 10
02/03/2021
công nhân sx than hoạt tính
công ty PNH Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 12
02/03/2021
nam nữ sx bánh bông lan có chỗ ăn ở
công ty PNH Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 13
02/03/2021
nam nữ công nhân sx xốp có chỗ ăn ở
công ty PNH Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 15
02/03/2021
05 công nhân cơ khí kết cấu tôn nuôi ăn ở
công ty PNH Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 9
02/03/2021
19 nhân viên trông tòa nhà thời vụ 10-15 ngày tết
công ty PNH Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 19
11/02/2021
Bảo Vệ Trực Tết Trả Lương Theo Ngày
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình (...)   10
05/02/2021
Tuyển Thợ Điện . Hoặc LĐPT Làm Ngay
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu (...)   5
04/02/2021
Tuyển công nhân bao ăn ở, thanh toán lương trước tết
công ty TNHH Quỳnh Nga Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...) 8 triệu - 10 triệu VNĐ 12
04/02/2021
Tuyển 8 nam Nữ SX đóng gói
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh (...)   8
08/01/2021
Cần Tuyển Gấp Nam LĐPT Làm Ngay
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   10
03/01/2021
Tuyển Công Nhân Nam Bao Ăn Ở
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu (...)   0
16/12/2020
Tuyển công nhân bao bì sản xuất hộp đựng quà, đi làm ngay
công ty TNHH Quỳnh Nga Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...) 8 triệu - 10 triệu VNĐ 0
13/12/2020
Tuyển Công Nhân Sản Xuất ( Bao Ăn Ở )
Công ty TNHH DTTM & Phát triển Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bình Định, Cao Bằng, Cà Mau, Kiên Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 6
12/12/2020
công nhân đồ gỗ Mỹ Nghệ
CTy cơ khí Tân Phú Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 5
12/12/2020
Công nhân lắp đặt điện nước
CTy cơ khí Tân Phú Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 5
12/12/2020
Tuyển Công Nhân Sản Xuất ( Bao Ăn Ở )
cty cổ phần sản xuất đồ gia dụng Minh Tiến Hà Nội, Bắc Cạn, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La, Thanh Hóa 7 triệu - 10 triệu VNĐ 7
11/12/2020
Bảo vệ có chỗ ăn ở
CTy cơ khí Tân Phú Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 5
11/12/2020
Công nhân bốc xếp thiệt bị vệ sinh kiêm phụ xe
CTy cơ khí Tân Phú Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 5
11/12/2020
Thợ hàn thợ phụ kết cấu cần người ăn ở tại chỗ
CTy cơ khí Tân Phú Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 15
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8
 NHÀ TUYỂN DỤNG ÐĂNG NHẬP
Email đăng nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Ðăng ký tài khoản nhà tuyển dụng
Tìm Thông Tin Tuyển Dụng
Quản lý Tài Khoản Tuyển Dụng
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 109
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.387
Đơn vị tuyển dụng 3.695
Hồ sơ tuyển dụng 7.672
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...