Tìm việc
Chọn: Ngành nghề Chọn: Nơi làm việc
Từ khóa:
Trình độ
Loại hình CV
Mức lương
Việc đã đăng
Tìm kiếm    
Trang: 1 2 3 4 5 6
Hạn nộp
hồ sơ
Vị trí công việc Nhà tuyển dụngNơi làm việcMức lươngSố
lượng
21/08/2021
tuyển công nhân cơ khí kết cấu thép
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 9
21/08/2021
tuyển bảo vệ có chỗ ăn ở
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 6
21/08/2021
tuyển công nhân sx dây điện xe máy
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 9
21/08/2021
tuyển công nhân sx hộp giấy
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 8
21/08/2021
tuyển công nhân sx bánh trung thu
tiến phương Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 5
04/07/2021
Công Nhân Nam lắp điện dân dug
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An (...)   10
04/07/2021
Tuyển nam lao động phổ thông sản xuất
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An (...)   5
04/06/2021
Lao động phổ thông lắp đặt điện dân dụng
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   9
04/06/2021
công nhân cơ khí đi làm ngay
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Nghệ An (...)   5
04/06/2021
Công nhân nam kho nuôi ăn ở đi làm ngay
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định (...)   5
04/06/2021
Tuyển 4 công nhân sản xuất đồ nhựa
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   4
04/06/2021
Cần tuyển 8 công nhân làm việc tại xưởng
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   8
19/05/2021
6 công nhân - nam nữ sản xuất đồ chơi
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định (...)   6
28/05/2021
Công Nhân- Công Trình Làm Điện
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   7
20/05/2021
Nhân Viên Kinh Doanh
Công Ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong Cao Bằng 15 triệu - 20 triệu VNĐ 10
22/05/2021
Tuyển nam lao động phổ thông 16-45t
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   10
19/05/2021
Tuyển phụ xe tải kiêm bốc xếp
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   8
16/05/2021
Tuyển Nam Lắp Bình CHữa cháy lao động phổ thông
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   10
16/05/2021
Tuyển Nam Làm Điện lao động phổ thông
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình (...)   5
16/05/2021
Công Nhân Sản Xuất Giay THể thao
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   5
09/05/2021
Tuyển Nam Bốc Xếp Đồ Gia Dụng
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...)   8
09/05/2021
Tuyển 8 nam Nữ sản xuất tại hà nội
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...)   0
30/04/2021
Tuyển Nam Sản Xuất Đồ Gia Dụng
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...) Thỏa thuận 5
30/04/2021
Tuyển công nhân sản xuất hộp bìa
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   5
29/04/2021
công nhân sản xuất lao động phổ thông
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   8
29/04/2021
Tuyển 5 Nam Lắp Đặt Điện
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...)   5
24/04/2021
Sản Xuất Theo Dây Chuyền Hộp Giay
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   0
24/04/2021
Tuyển 3 Nam Lắp Đặt Điện Nhẹ
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...) 10 triệu - 15 triệu VNĐ 3
22/04/2021
Lao động phổ thông tại hà nội
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   10
22/04/2021
Cần Tuyển Nam Nữ Sản Xuất Đóng Gói
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Lào Cai (...)   5
19/04/2021
Tuyển Nam Làm Điện (10-15tr, tháng )
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   0
19/04/2021
Sản Xuất Giay Dép
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...)   4
18/04/2021
Nam Thi Công Điện
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   4
18/04/2021
lao động phổ thông sản xuất thép
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   0
18/04/2021
Công Nhân Nam Nữ Sản Xuất
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn (...) 7 triệu - 10 triệu VNĐ 5
16/04/2021
Tuyển Nam LĐPT + ĂN Ở Làm Ngay
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định (...)   5
11/04/2021
Tuyển Nam Nữ Sản Xuất Đồ Gia Dụng
Công Ty Hoàng Phong Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   5
11/04/2021
Nam LĐPT + ĂN Ở Làm Ngay
Phương Nam Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   5
10/04/2021
Tuyển 20 Nam LĐPT Tại Hà Nội
Công Ty Thành Đạt Hà Nội Hà Nội, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hà Tây, Hòa Bình, Lai Châu (...)   20
Trang: 1 2 3 4 5 6
 NHÀ TUYỂN DỤNG ÐĂNG NHẬP
Email đăng nhập:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
Ðăng ký tài khoản nhà tuyển dụng
Tìm Thông Tin Tuyển Dụng
Quản lý Tài Khoản Tuyển Dụng
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 108
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.387
Đơn vị tuyển dụng 3.695
Hồ sơ tuyển dụng 7.672
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...