THỰC HIỆN CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Ngày đăng:  29/06/2010 14:45:10
Vai trò của Trung tâm giới thiệu việc làm trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ?
 Ngày 29 tháng 6 năm 2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội, trong đó quy định về Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Đây là chính sách mới có tác động trực tiếp đến người lao động, người sử dụng lao động và vấn đề an sinh xã hội; chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động bị mất việc do thất nghiệp và quan trọng hơn là hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp& hỗ trợ tìm việc làm nhanh chóng trở lại thị trường lao động; đồng thời, người lao động bị thất nghiệp còn được hưởng chế độ bảo hiểm y tế.         
          Bắt đầu từ  ngày 1/1/2010 sẽ thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp và giải quyết các chế độ theo quy định cho người lao động có đủ điều kiện hưởng chế độ BHTN. Theo quy định hiện hành Trung tâm Giới Thiệu Việc làm  trực thuộc Sở Lao động TBXH là đơn vị tiếp nhận việc đăng ký và giải quyết các thủ tục về hưởng BHTN. Tại Thừa Thiên Huế người lao động trực tiếp đến tại Trung tâm Giới thiệu việc làm TTH số 12 Phan Chu Trinh, Huế  ( hoặc các điểm ủy thác ) để đăng ký và được hướng dẫn giải quyết các thủ tục hưởng BHTN.
          Muốn được hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải làm các thủ tục gì ?
          Để được hưởng BHTN, NLĐ bị thất nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện dưới đây:
          a. Đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi bị mất việc làm, hoặc chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động, hoặc chấm dứt HĐLV theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;
          b. Đã đăng ký với Trung tâm GTVL khi bị mất việc làm, chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV
          c. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm GTVL theo quy định;
         Ngoài ra, NLĐ bị thất nghiệp còn phải đảm bảo:
         - Đã hoàn thiện và nộp hồ sơ hưởng BHTN trong vòng 15 ngày (tính theo ngày làm việc) kể từ khi đăng ký thất nghiệp,
         - Không thuộc đối tượng đang hưởng lương hưu.
         Người thất nghiệp khi có đủ điều kiện nêu trên được hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 kể từ ngày đăng ký với Trung tâm GTVL.
 
         Người lao động cần làm các thủ tục sau:
          - Trong thời gian 7 ngày tính theo ngày làm việc, kể từ ngày bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp đến Trung tâm GTVL  TTH  để đăng ký thất nghiệp.
          - Chậm nhất trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đăng ký với TTGTVL TTH người lao động phải hoàn tất các hồ sơ theo quy định để hưởng BHTN.
          Hồ sơ hưởng BHTN bao gồm:
          1.Đơn đề nghị  hưởng BHTN ( có mẫu sắn tại TTGTVL)
          2.Bản sao HĐLD, HĐLV đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ,HĐLV hoặc xác nhận của đơn vị cuối cùng trước khi thất nghiệp.
          3.Sổ BHXH đã được xác nhận  đóng BHXH
 
          Quyền lợi của người lao động khi đăng ký BHTH
          NLĐ nếu đã đóng BHTN đúng quy định thì khi thất nghiệp được hưởng các chế độ  sau:
          Trợ cấp thất nghiệp: Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHTN của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc làm. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng phụ thuộc vào thời gian làm việc có đóng BHTN của người lao động ( được hưởng 3 tháng nếu đóng đủ từ 12 tháng đến dưới 36 tháng; 6 tháng nếu đóng đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng; 9 tháng nếu đóng đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng; 12 tháng nếu đóng đủ 144 tháng trở lên ).
          Hỗ trợ học nghề: thời gian không quá 6 tháng ( học nghề miễn phí thông qua các cơ sở đào tạo nghề)
          Hỗ trợ tìm việc làm : được Trung tâm GTVL nơi đăng ký thất nghiệp tư vấn GTVL miễn phí.
          Bảo hiểm y tế: được cơ quan BHXH đóng bảo hiểm y tế trong thời gan hưởng chế độ BHTN.
          Các vấn đề lưu ý trong thời gian người lao động được hưởng chế độ BHTN:
          Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng người lao động  phải trực tiếp đến trung tâm GTVL TTH để thông báo về việc tìm kiếm việc làm. Nếu không thực hiện thông báo hàng tháng sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nếu tiếp tục thông báo lại thì sẽ được hưởng tiếp tục nhưng không được truy lĩnh thời gian tam  dừng.
          Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu 3 tháng liền người lao động không đến trung tâm GTVL để thông báo về việc tìm kiếm việc làm thì sẽ bị chấm dứt hưởng TCTN.
          Trường hợp người lao động TN có việc làm  hoặc  tham gia nghĩa vụ quân sư thì sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần cho những tháng chưa hưởng.
 
[+Quay ra]
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 111
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.442
Đơn vị tuyển dụng 3.742
Hồ sơ tuyển dụng 7.658
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...