Câu hỏi 8: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "mức lương tối thiểu chung" được hiểu như thế nào?

Ngày đăng:  03/06/2009 10:08:58
Câu hỏi 8: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "mức lương tối thiểu chung" được hiểu như thế nào?
Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội thì mức lương tối thiểu chung là mức lương thấp nhất do Chính phủ công bố ở từng thời kì.
 
[+Quay ra]
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 73
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.426
Đơn vị tuyển dụng 3.725
Hồ sơ tuyển dụng 7.663
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...