Câu hỏi 5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "bảo hiểm xã hội bắt buộc" được hiểu như thế nào?

Ngày đăng:  03/06/2009 09:59:30
Câu hỏi 5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "bảo hiểm xã hội bắt buộc" được hiểu như thế nào?
Theo quy định tài khoản 2 Điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội thì bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.
 
[+Quay ra]
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 89
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.426
Đơn vị tuyển dụng 3.725
Hồ sơ tuyển dụng 7.663
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...