Theo Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp và các Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 1 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Chi tiết ››
Vai trò của Trung tâm giới thiệu việc làm trong việc giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ?
Chi tiết ››
Câu hỏi 14: Người đang hưởng lương hưu hằng tháng có giao kết hợp đông lao động, hợp đồng làmviệc với người sử dụng lao động theo các loại hợp đồng có thuộc đối tượngtham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không?
Chi tiết ››
Câu hỏi 13: Những người lao động nào thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
Chi tiết ››
Câu hỏi 12: Trách nhiệm của đại diện người sử dụng lao đông được qui định như thế nào trong Luật Bảo hiểm xã hội?
Chi tiết ››
Câu hỏi 11: Quyền của đại diện người sử dụng lao đông được qui định như thế nào trong Luật Bảo hiểm xã hội?
Chi tiết ››
Câu hỏi 10: Quyền và trách nhiệm của tổ chức công đoàn được qui định như thế nào trong Luật Bảo hiểm xã hội?
Chi tiết ››
Câu hỏi 9: Bảo hiểm xã hội phải thực hiện các nguyên tắc nào?
Chi tiết ››
Câu hỏi 8: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "mức lương tối thiểu chung" được hiểu như thế nào?
Chi tiết ››
Câu hỏi 7: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "thời gian đóng bảo hiểm xã hội" được hiểu như thế nào?
Chi tiết ››
Câu hỏi 6: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "người thất nghiệp" được hiểu như thế nào?
Chi tiết ››
Câu hỏi 5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì từ "bảo hiểm xã hội bắt buộc" được hiểu như thế nào?
Chi tiết ››
Trang: 1 2 3
 
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 74
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.446
Đơn vị tuyển dụng 3.745
Hồ sơ tuyển dụng 7.665
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...