Phiên việc làm (tại sàn): Tháng 3/2017 Lần1
Thời gian bắt đầu:   ngày 17/03/2017 : 08 giờ 10 phút
Thời gian kết thúc:   ngày 17/03/2017 : 16 giờ 11 phút
Địa điểm tổ chức:
Địa điểm tổ chức
Liên hệ:
Địa điểm tổ chức
Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia:
06 giờ 30 phút, ngày 17/03/2017
   
Chi tiết thư mời...
Doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên ...   

Thông tin kết quả tổ chức phiên giao dịch việc làm đã mở


 

Nội qui Sàn Giao Dịch Tuyển Dụng Việc Làm  
Một Số Qui Định Đối Với Doanh Nghiệp, Đơn Vị Tham Gia Tuyển Dụng, Tuyển Sinh Tại Phiên Giao Dịch Việc Làm 

TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 155
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.339
Đơn vị tuyển dụng 3.657
Hồ sơ tuyển dụng 7.076
Đơn vị tuyển sinh 19
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hotline:
      0862 19 33 69

loading...