Câu hỏi 14: Người đang hưởng lương hưu hằng tháng có giao kết hợp đông lao động, hợp đồng làmviệc với người sử dụng lao động theo các loại hợp đồng có thuộc đối tượngtham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Ngày đăng:  03/06/2009 10:48:55
Câu hỏi 14: Người đang hưởng lương hưu hằng tháng có giao kết hợp đông lao động, hợp đồng làmviệc với người sử dụng lao động theo các loại hợp đồng có thuộc đối tượngtham gia bảo hiểm thất nghiệp hay không?
Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người đang hưởng lương hưu hằng tháng số giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 Nghị địn này theo các loại hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều này không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
 
[+Quay ra]
TÌM KIẾM NHANH
Việc làm    Ứng viên
   
   
 
 
 
THÔNG TIN TRUY CẬP
   Số lượt truy cập
   Khách trực tuyến 42
   Thành viên trực tuyến 0 
Hồ sơ ứng viên 74.446
Đơn vị tuyển dụng 3.745
Hồ sơ tuyển dụng 7.665
Đơn vị tuyển sinh 25
Hồ sơ tuyển sinh 5

Hỗ trợ trực tuyến

  • PHÒNG VIỆC LÀM
      02438253456 - 0788031396

loading...